درباره من

من آموزش و تعلیم دادن را دوست دارم و عاشقانه این کار را انجام میدهم.تمام تلاشم را خواهم کرد تا با کمک فناوری اطلاعات ، روشهای آموزشی را برای اساتید ، و روشهای یادگیری را برای فراگیران تسهیل نمایم.

وب سایت:
ایمیل: